Verschijningen na Pasen

Voorspel + 2+1 verzen


Johann Crüger (1598-1662)

Johann Crüger (1598-1662)


In de vroege morgenstond
heeft Gods Woord Zijn Sionieten
redding uit d' ellend' verkond'
waar hun tranen overvlieten.
't Werd beloofd en 't is voldaan:
onze Heer' is opgestaan!
't Graf is ledig, nadert, ziet,
o door trouw gedreven vrouwen,
zoekt Hem bij de doden niet,
Die geen doodsgeweld kon houên.
d' Engel zelve kondigt aan:
Die gij zoekt, is opgestaan!
Kloeke, teed're Magdaleen,
gij, gij mocht Hem 't eerst aanbidden.
Hoog bevoorrechten, spoed heen;
meld het in der broed'ren midden.
Zeg vooral het Petrus aan,
dat zijn Heer' is opgestaan!
Maar ook hij zal nog deez' dag
aan des Meesters voeten wenen,
Die hij schuld belijden mag,
Die vergeving wil verlenen.
Jezus neemt de boet'ling aan,
daartoe is Hij opgestaan!
O, op Emmaüs' pad tezaam,
diepbedroefde wandelaren,
u, verenigd in Zijn Naam,
komt Hij Zelf de Schrift verklaren.
Welk een blijdschap grijpt u aan!
Isrels Heil is opgestaan!
Thomas, nee, geen twijfel meer:
zie die handen, zie die zijde!
't Is de Meester, 't is uw Heer',
en Hij deelt Zijn Geest u mede.
't Is geen droom, geen ijd'le waan,
Hij is waarlijk opgestaan!

Bron: ZL116 Isaäc da Costa (1798-1860)


Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
In het vroege morgenlicht / Isaäc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact