Verschijningen na Pasen

Voorspel + 2+1 verzen

In de vroege morgenstond
heeft Gods Woord Zijn Sionieten
redding uit d' ellend' verkond'
waar hun tranen overvlieten.
't Werd beloofd en 't is voldaan:
onze Heer' is opgestaan!
't Graf is ledig, nadert, ziet,
o door trouw gedreven vrouwen,
zoekt Hem bij de doden niet,
Die geen doodsgeweld kon houÍn.
d' Engel zelve kondigt aan:
Die gij zoekt, is opgestaan!
Kloeke, teed're Magdaleen,
gij, gij mocht Hem 't eerst aanbidden.
Hoog bevoorrechten, spoed heen;
meld het in der broed'ren midden.
Zeg vooral het Petrus aan,
dat zijn Heer' is opgestaan!
Maar ook hij zal nog deez' dag
aan des Meesters voeten wenen,
Die hij schuld belijden mag,
Die vergeving wil verlenen.
Jezus neemt de boet'ling aan,
daartoe is Hij opgestaan!
O, op EmmaŁs' pad tezaam,
diepbedroefde wandelaren,
u, verenigd in Zijn Naam,
komt Hij Zelf de Schrift verklaren.
Welk een blijdschap grijpt u aan!
Isrels Heil is opgestaan!
Thomas, nee, geen twijfel meer:
zie die handen, zie die zijde!
't Is de Meester, 't is uw Heer',
en Hij deelt Zijn Geest u mede.
't Is geen droom, geen ijd'le waan,
Hij is waarlijk opgestaan!

J. Cruger (1598-1662) Bron: ZL116 Isašc da Costa (1798-1860)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.