Op weg naar Golgotha

Voorspel + 2+1 verzen


C.F. Witt (1660-1716)

C.F. Witt (1660-1716)


De Verlosser gaat naar 't kruis
om de zondestraf te dragen.
Geselslagen
hebben als Zijn rug geploegd,
die nu onder 't kruishout zwoegt.
't Lijkt, of Hij niet verder kan.
Golgotha móet Hij bereiken,
niet bezwijken!
Een soldaat grijp Simon aan,
dwingt zo achter Hem te gaan.
De Verlosser kómt aan 't kruis!
Voor Zijn schapen zal Hij geven
zelfs Zijn leven.
Geef, dat 't ook mijn harte raakt,
dat Uw lijden zalig maakt!
Vrouwen uit Jeruzalem
zien dit en doen niets dan wenen,
gaan zo henen.
'Ween nu over Mij toch niet,
daar 't aan 't groene hout geschiedt!'
'Hoe zal 't dan met 't dorre gaan!
Ge moet anders leren treuren!
Zal 't gebeuren
voor uzelf en voor uw kind,
dat ge ook vergeving vindt'.

Bron: ZL107 W. Droogers (1923)


Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact