Jezus neemt de zondaars aan

Voorspel + 2+1 verzen

Jezus neemt de zondaars aan
roept dit troostwoord toe aan allen,
die verdwaald van Hem vandaan
in het donker struik'len, vallen.
Hij leert hun zijn wegen gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.
Hoop op Hem, heft op uw hoofd,
want Hij houdt, dat staat geschreven
wat Hij aan ons heeft beloofd.
Hij zal ons het leven geven,
't paradijs doen binnengaan,
Jezus neemt de zondaars aan.
Als een schaapje is verdwaald,
zal de goede herder komen,
die het vindt en die het haalt.
Zo heeft Hij ons aangenomen,
laat ons niet verloren gaan.
Jezus neemt de zondaars aan.
Komt gij allen, komt tot Hem.
Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort zijn stem,
kindren van zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.
Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan,
Jezus neemt de zondaars aan.
Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan,
Jezus neemt de zondaar aan.
Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen,
doet de hemel opengaan.
Tot mijn Heiland mag ik komen,
die mij troost en bij zal staan.
Jezus neemt de zondaars aan.

J. Cruger (1598-1662) Bron: UM133, W490 Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)


Over Gezangboek.nl

Contact