Als ik het wond're kruis aanschouw

Voorspel + 2+1 verzen


Edward Miller (1731-1807)

Edward Miller (1731-1807)


Als ik het wond're kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die 't al volbracht,
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw
en 't rijkst gewin slechts schade acht.
Verbied mij dan elk pralend woord
voor al wat niet Uw kruis is, Heer',
en laat mij, wat m' op aard bekoort,
ten offer leggen voor U neer!
Te klein is 't offer, dat ik bood,
al waar' al 't goed der aard' mijn deel.
Uw wond're liefde, goddelijk groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.
Lof Hem, die door Zijn kruis en dood
gena voor zondaars heeft bereid!
Lof Hem en Zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!

Bron: TZ9,G48 Isańc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983)


Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact