Gezangboek.nl U, heilig Godslam, loven wij

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gij doet ons tot den Vader treden
Als koningen en priesters, Gij,
Gij, Heiland, kocht ons met Uw bloed,
Dies brengen wij U dank en ere,
En werpen w' in aanbidding, Heere!
Al onze kronen aan Uw voet.

Bron: UM79,WK161 J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Ps 54 O God, verlos mij uit den nood / J.E. Voet - Psalm 54


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact