U, heilig Godslam, loven wij

Voorspel + 1 vers


Genève 1551

Genève 1551


U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gij doet ons tot den Vader treden
Als koningen en priesters, Gij,
Gij, Heiland, kocht ons met Uw bloed,
Dies brengen wij U dank en ere,
En werpen w' in aanbidding, Heere!
Al onze kronen aan Uw voet.

Bron: UM79,W161 J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact