Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Voorspel + 2 verzen

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak meę
van der zaalgen sabbats-vreę.
Op Uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht des Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duzendwerven,
in Uw kruisdood meęgekruisigd sterven,
en herboren — opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
In uw hoede zijn wij wčl geborgen;
En, schoon eerlang ’t oog on breek’,
open gaat het op den groten morgen
na deez’ aardse lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w’ onsterflijk, uit den dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar. —
Amen, Jezus! maak het waar!

uit 18e eeuw (Hernhutters) Bron: UM82,W184 J.J.L. ten Kate (1819-1889)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.