Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Voorspel + 2 verzen


uit 18e eeuw (Hernhutters)

uit 18e eeuw (Hernhutters)


Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak meę
van der zaalgen sabbats-vreę.
Op Uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood meęgekruisigd sterven,
en herboren — opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
In Uw hoede zijn wij wčl geborgen;
En, schoon eerlang ’t oog onbreek’,
open gaat het op de groten morgen
na deez’ aardse lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w’ onsterflijk, uit den dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar. —
Amen, Jezus! maak het waar!

Bron: TZ105,UM82,W184 J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact