Diep, o God, in 't stof gebogen

Voorspel + 2 verzen


Genève 1551, Dick Sanderman

Genève 1551, Dick Sanderman


Diep, o God, in 't stof gebogen,
schuldig voor Uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz' ogen,
dekt de schaamt' ons aangezicht.
't Zondig stof ontvangt gena:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God Zijne Eengeboren.
Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
't angstig doodszweet van mij leekt,
dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

Bron: TZ24,G50 R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974)


Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact