Gezangboek.nl Het Lam, voor ons op aard' geslacht

Verzen:
J.B. Dykes (1823-1876)
J.B. Dykes (1823-1876)

1 Het Lam, voor ons op aard' geslacht,
is eeuwig waard t' ontvangen
de wijsheid, rijkdom, eer en kracht
en dankbre lofgezangen!

2 Hij overwon met leeuwenmoed
de hel en al haar machten,
Hij kocht ons Gode met Zijn bloed
uit allerlei geslachten.

3 Triomf, als priesters naad'ren wij,
gereinigd van de zonden,
als koningen gekroond en vrij,
van alle dwang ontbonden.

4 Het Lam verwon al wat op aard'
het Godsrijk zocht te stuiten.
Triomf, triomf, het Lam is waard
Gods zegelen t' ontsluiten.

5 Hij, die als Hogepriester leeft,
en met Zijn Geest ons zegent,
Hij is 't, die moed en sterkte geeft,
wat kwaad ons ook bejegent.

6 Hij meet de maat van al de smart,
die ooit ons hart bestormde,
en heeft de toegang tot dat hart,
dat Hij als Schepper vormde.

7 Die in ons oog de moeite leest,
toont ons Zijn medelijden;
Hij is, als wij, verzocht geweest
en sterkt ons als wij strijden.

8 Hij is 't, die als ons lief en leed
beschikt, of wil gehengen,
om op het spoor, dat hij betreedt,
ons weer tot God te brengen.

9 Triomf, die voor ons stierf, regeert;
Hij brengt ons tot Zijn Vader
en, als het graf ons stof begeert
brengt zelfs de dood ons nader.

10 Triomf, uw prikkel is, o dood,
door Jezus' dood verslonden.
Hij, die voor ons het graf ontsloot,
vernietigde de zonden.

11 Zijn Kerk, gevestigd in Zijn bloed,
zal voor geen vijand bukken:
geen list, geen macht, hoe fel zij woed',
zal z' ooit aan Hem ontrukken.

12 Hij komt en draagt de gloriekroon;
God toont zijn welgevallen
en geeft aan Hem, als 's mensen Zoon,
het oordeel over allen.

13 Kom, Christenschaar, komt, waken wij!
Het voorwerp onzer zangen,
Hij, onze Rechter, is nabij:
Hij let op onze gangen.

Bron: GZ41,WK92 P.L. van de Kasteele (1748-1810)


Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,WK171
In het vroege morgenlicht / Isaäc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,WK176
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
In het kruis zal 'k eeuwig roemen / Isaäc da Costa (1798-1860) - UM139
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,WK184
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isaäc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,GZ48
Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,WK166
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,WK161
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,GZ49
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crüger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607–1676) - UM66,WK157
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,WK155
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,GZ43,WK147
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,GZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact