Kroon Hem met gouden kroon

Voorspel + 2+1 verzenKroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheźn,
Die 't heil voor u verwierf
Kroon Hem, der liefde Heer',
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len aan Gods troon;
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wondermacht
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom!

George J. Elvey. Bron: JH722 Matthew Bridges (1800-1894)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact