In het vroege morgenlicht

Voorspel + 2+1 verzen


Johann Crüger (1598-1662)

Johann Crüger (1598-1662)


In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de Zijnen.
Englenmond brengt het bericht
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat belooft werd is voldaan!
Onze Heer' is opgestaan!
Uitverkoren Kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!
Zie Hij leeft en Hij komt weer
ten gerichte op de wolken.
Dan buigt alle knie zich neer,
alle zondaars, alle volken
treden voor de rechter aan.
Ja, de Heer' is opgestaan!
O, die dag van heil en loon,
dag van jubel, dag van glorie.
Wie ontsliepen in Gods Zoon,
zullen opstaan in victorie,
't Eeuwig licht is opgegaan.
Onze Heer' is opgestaan!
O, die dag van wraak en vuur,
dag van toorn en strafgerichten!
God zal in het laatste uur
ieder mensenhart doorlichten,
't rijk der zonde moet vergaan,
want de Heer' is opgestaan!
Ja, de Heer' is opgestaan!
Gods bazuinen zullen klinken.
d'Eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heemlen zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan,
nu de Heer' is opgestaan!

Bron: TZ59,UM81,W176 Isaäc da Costa (1798-1860)


Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact