Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Voorspel + 2+1 verzen


C.F. Witt (1660-1716)

C.F. Witt (1660-1716)


Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
ook voor mij heeft Hij Zijn leven
veil gegeven.
Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer', in dood en leven
U gegeven.
'k Leef, in vreugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor U alleen.

Bron: UM68,W155 B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807)


Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact