Mijn Verlosser hangt aan 't kruis

Voorspel + 2+1 verzen

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw goddelijke glans?
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
ook voor mij heeft Hij Zijn leven
veil gegeven.
Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer', in dood en leven
U gegeven.
'k Leef, in vreugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor U alleen.

C.F. Witt (1660-1716) Bron: UM68,W155 B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.