Gezangboek.nl U zij de glorie

Verzen:
G.F. Handel (1685-1759)
G.F. Handel (1685-1759)

1 U zij de glorie,
opgestane Heer',
U zij de victorie,
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daalde d'engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie,
opgestane Heer',
U zij de victorie,
nu en immermeer.

2 Zie Hem verschijnen,
Jezus, onze Heer',
Hij brengt al de Zijnen
in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren
blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint"
U zij de glorie,
opgestane Heer',
U zij de victorie,
nu en immermeer.

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie,
opgestane Heer',
U zij de victorie,
nu en immermeer.

Bron: UM88 E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)


Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,WK171
In het vroege morgenlicht / Isaäc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,WK176
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - GZ41,WK92
In het kruis zal 'k eeuwig roemen / Isaäc da Costa (1798-1860) - UM139
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,WK184
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isaäc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,GZ48
Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,WK166
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,WK161
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,GZ49
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crüger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607–1676) - UM66,WK157
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,WK155
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,GZ43,WK147
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,GZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact