Mijn natuurstaat

Voorspel + 2+2 verzen


J.H. Knecht (1752-1817)

J.H. Knecht (1752-1817)


'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.
Vol van zonden, enkel gal,
en verdoemd in Adams val.
Onder toorn en vloek en schuld
en met boosheid gans vervuld.
Onder satans macht en klauw;
tot het kwaad doen vlug en gauw.
Die niet anders kan dan kwaad,
in het hart, in huis, op straat.
Jezus Christus ken ik niet,
want de Waarheid niemand ziet,
dan die weêrgeboren is,
uit des satans duisternis.
'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

Bron: ZL13 L.G.C. Ledeboer (1808-1863)


Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,W267,LB473Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact