Alle roem is uitgesloten

Voorspel + 2 verzen


J. Schop (1590-1667)

J. Schop (1590-1667)


Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheŕn
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
Alzo lief had God de wereld,
dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
Zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Bron: TZ7,UM140,LB451 Jan Scharp (1756-1828)


Ja, de Trooster is gekomen / Isańc da Costa (1798-1860) - TZ61,UM109,W198Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact