Neem mijn leven, laat het, Heer'

Voorspel + 2+2 verzen

Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.
Neem ook mijne liefde, Heer',
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

J.H. Knecht (1752-1817) Bron: UM178,W267,LB473 F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.