Door druk en kruis

Voorspel + 2+1 verzen

Door druk en kruis
moet ik naar huis.
Och, doe het mij geloven!
Door tegenspoed
krijg 'k goede moed,
dat brengt mijn harte boven.
Mijn vreÍ slechts is
vergiffenis
van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn,
op 't kruis tesa‚m gebonden.
Uw kruis, o Heer',
zij meer en meer
mijn leven en mijn sterven!
Dat Jezus' bloed
mijn ziele voedt;
die gunst ik mocht verwerven!
Zie op mij neer,
o Hemelheer,
gekruiste Wonderkoning!
Geslachte Lam
Uw liefde nam
mij in Uws Vaders woning.
Laat mij het pad
ter hemelstad
bemoedigd voorwaarts lopen.
Uw stok en staf
vertroosting gaf
en doet mij meerder hopen.
Die hoop, o God,
in 't droevigst lot
houdt mijne ziele boven.
Schoon 't al verga,
Heer', Uw gen‚
doet mij U eeuwig loven

uit Frankrijk (1803) Bron: ZL59 L.G.C. Ledeboer

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.