Christen bij het kruis

Voorspel + 2 verzen


J.W. Franck (1641-1695)

J.W. Franck (1641-1695)


Ik reisde voort, met schuld beladen,
vol zorg en kommer neergedrukt.
Maar hier bewees mij God genade,
hier week mijn smart, mijn droefenis.
Welk oord is dit, wat plaats is deze!
Hier nam mijn druk opeens een end.
Hier smaak ik, vrij van angst en vreze,
een vreugd tevoren nooit gekend.
Moest hier de grens zijn van mijn lijden,
mijn last mij worden afgelicht.
En mag mijn ziel zich thans verblijden,
verblijden voor Gods aangezicht.
Gezegend kruishout! Eeuwig leven
schenkt Hij, Die (dood en hel ten spijt)
voor mij Zich hier wild' overgeven
en mij van schuld en straf bevrijdt.

Bron: ZL24 John Bunyan (1628-1688)


Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact