Zoete banden die mij binden

Voorspel + 2+1 verzen

Zoete banden die mij binden
aan des Heeren lieve volk.
Wis, zij zijn mijn hartevrinden
hunne taal mijn hartetolk.
't Zijn de kind'ren van mijn Vader
en van 't zelfde huisgezin.
Wij bestaan elkander nader
dan de band van aardse min.
Onuitsprekelijke banden
een van geest en een van zin.
Al kwam 't volk uit verre landen,
't Harte smolt toch samen in.
Zij vertelden weg en zaken
hoe hun Jezus is ontmoet;
Ondertussen ziet men blaken
hunne ziel in liefdegloed.
Dit 's mijn hoop en mijn vertrouwen
dat ik met Messias' bruid
Eeuwig zonder druk en rouwe
leven zal, eeuw in, eeuw uit.
Als dat volk uit alle talen,
vrijgekochten van Gods Zoon,
Eeuwig zullen zegepralen
met het Lam op Zijnen troon.

Onbekend Bron: SZ77 Jacob Groenewegen


Over Gezangboek.nl

Contact