Gans zwaar en groot

Voorspel + 2+1 verzen

Gans zwaar en groot
en bloedig rood
o Heer', zijn mijne zonden.
Hoe kan ik nu
bestaan voor U?
Ach, 'k heb Uw beeld geschonden.
Ik durf hierdoor
niet treden voor
Uw heilig aangezichte.
Wat zal 't dan zijn
als ik verschijn
voor Uw gestreng gerichte?
Doch, o mijn God,
Ik stelle tot
Mijn Middelaar, Uw Zone.
Uw enig Kind,
dat Gij bemint,
Die mij voor U verschone.
De Zoon die Gij
toch Zelve mij
o Vader, hebt gegeven,
opdat ik niet
in mijn verdriet
bezwijken zou, maar leven.
Aanschouwt dan Uw
Gezalfde nu
o Vader, tot voldoening.
Die voor mijn zond'
als Borg eens stond
en is mijn zielsverzoening.
Wil door Zijn min
mij alles in
en met Hem schenken samen.
Mijn God, ik bouw
op Uwe trouw.
Gij zult mij niet beschamen.

uit Frankrijk (1803) Bron: SZ50 Willem Sluiter (1627-1673)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.