God enkel licht

Voorspel + 2+1 verzen


uit Frankrijk (1803)

uit Frankrijk (1803)


God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.
Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in Zijn ogen?
Heer', waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.
Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.

Bron: TZ37,UM131,W485 C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015)


Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact