God enkel licht

Voorspel + 2+1 verzen

God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.
Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in zijn ogen?
Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.
Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.

uit Frankrijk (1803) Bron: UM131,W485 C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.