Profeet, Priester, Koning

Voorspel + 2+1 verzen


Edward Miller (1731-1807)

Edward Miller (1731-1807)


Gezalfde Christus, Vredevorst!
Ach, geef mijn ziel een ware dorst
om U in alles en geheel
te kiezen tot mijn enig Deel.
Gezalfde Leraar en Profeet,
Die al mijns harten dwaasheid weet,
ach, leer mij 's hemels pad en spoor
en voer mij eens de wolken door.
O Priester, Die met offerbloed
des werelds zonden heeft geboet,
bevrijd ook eens mijn ziel van 't kwaad
en schenk mij 't heiligheidsgewaad.
Ai, wees mijn Voorspraak en mijn Borg,
draag voor mijn eeuw'ge welstand zorg.
Verwerf en zend mij Uwe Geest
tot Leidsman in het gloriefeest.
O Koning, Die de hellemacht
van duivel, dood, ten onder bracht,
verbreek in mij het snood geweld
dat zich Uw wille tegenstelt.
Regeer, bestuur mij naar Uw wil,
dat ik in Uw bescherming stil
mag rusten tot een zaal'ger tijd,
mij eeuwig in Uw schoot verblijdd'.

Bron: ZL74 Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750)


Als ik het wond're kruis aanschouw / Isańc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact