Profeet, Priester, Koning

Voorspel + 2+1 verzen

Gezalfde Christus, Vredevorst!
Ach, geef mijn ziel een ware dorst
om U in alles en geheel
te kiezen tot mijn enig Deel.
Gezalfde Leraar en Profeet,
Die al mijns harten dwaasheid weet,
ach, leer mij 's hemels pad en spoor
en voer mij eens de wolken door.
O Priester, Die met offerbloed
des werelds zonden heeft geboet,
bevrijd ook eens mijn ziel van 't kwaad
en schenk mij 't heiligheidsgewaad.
Ai, wees mijn Voorspraak en mijn Borg,
draag voor mijn eeuw'ge welstand zorg.
Verwerf en zend mij Uwe Geest
tot Leidsman in het gloriefeest.
O Koning, Die de hellemacht
van duivel, dood, ten onder bracht,
verbreek in mij het snood geweld
dat zich Uw wille tegenstelt.
Regeer, bestuur mij naar Uw wil,
dat ik in Uw bescherming stil
mag rusten tot een zaal'ger tijd,
mij eeuwig in Uw schoot verblijdd'.

Edward Miller (1731-1807) Bron: ZL74 Wilhelmus Schortinghuis

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.