De nacht, de moeder van de rust

Voorspel + 3+2 verzen

De nacht, de moeder van de rust,
des hemels grote fakkel blust.
Van arbeid zijn de leden moe,
de sluimer drukt de ogen toe.
O Hoeder groot van IsraŽl,
wees ons een trouwe nachtgezel,
en wakker om ons henen ziet:
zo vrezen wij de vijand niet.
Gij hebt al wat op aarde is
begraven in de duisternis.
Begraaf ook onze zonden boos
in uw genade grondeloos!
Wanneer het lichaam slapen gaat,
de ziele toch niet slapen laat,
maar waken tot U allen tijd',
die aller zielen Vader zijt.
Totdat het aardse wederom
in zoete slaap ter aarde kom',
de Geest in volle zaligheid,
waar hem de rust is toegezeid.

M. Luther (1483-1546) Bron: SZ126,UM202,G279 Jacobus Revius

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.