De nacht, de moeder van de rust

3+Verzen: 2


M. Luther (1483-1546)

M. Luther (1483-1546)


De nacht, de moeder van de rust,
des hemels grote fakkel blust.
Van arbeid zijn de leden moe,
de sluimer drukt de ogen toe.
O Hoeder groot van IsraŽl,
wees ons een trouwe nachtgezel,
en wakker om ons henen ziet:
zo vrezen wij de vijand niet.
Gij hebt al wat op aarde is
begraven in de duisternis.
Begraaf ook onze zonden boos
in Uw genade grondeloos!
Wanneer het lichaam slapen gaat,
de ziele toch niet slapen laat,
maar waken tot U allen tijd',
die aller zielen Vader zijt.
Totdat het aardse wederom
in zoete slaap ter aarde kom',
de Geest in volle zaligheid,
waar hem de rust is toegezeid.

Bron: SZ126,UM202,G279 Jacobus Revius (1586-1658)


O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
Jezus' kracht / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL37
Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - G306,TZ115
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact