Gezangboek.nl Zoekt eerst het koninkrijk van God

Verzen:
Karen Lafferty
Karen Lafferty

1 Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

Bron: TZ117,JH105,WK249 Karen Lafferty, H. Lieberton


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - WK617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,WK616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - WK531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - WK528
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - WK605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - WK532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - WK562
Slechts een heel klein ding / A. de Vogel - 164
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - WK527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact