Zoekt eerst het koninkrijk van God

Voorspel + 3 verzenZoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

Karen Lafferty Bron: TZ117,JH105,W249 Karen Lafferty, H. Lieberton


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact