Het water steeg wel hoog (ark van Noach)

5 verzen


Wim ter Burg (19141995)

Wim ter Burg (19141995)


Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.
Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.
Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond.
De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer'.
In vrede met de Heer'.
De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog,
het land, het land blijft droog.

Bron: W528 Hanna Lam (19281988)


God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (18271876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Klein, klein kindje / Hanna Lam (19281988) - W532
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (19281988) - W531
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (19281988) - W562
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (19281988) - W605
Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,W249
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (19281988) - W527
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact