Abraham offert Izak

Voorspel + 2 verzen


W. Croft (1678-1727)

W. Croft (1678-1727)


Het hout en het vuur, ja alles is klaar.
Dan bindt Abraham zijn zoon op 't altaar.
Och, Izak, hij ligt daar zo vredig en stil;
hij mag daaraan denken: Het is 's Heeren wil.
Stop Abram, houd op, leg 't mes nu maar neer.
Gehoorzaam was u, het hoeft nu niet meer.
De ram in de struiken als offer gelegd,
zoon Izak mag leven, God heeft het gezegd.

Bron: ZL81 D. van der Linden-van den Hoek


In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / J. de Liefde (1814-1869) - UM35,W126Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact