De schepping

Voorspel + 2+2 verzen

God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
Gij zijt van eeuwigheid geweest;
Gij schiep de wereld in de tijd,
Gij toont dat Gij almachtig zijt.
Uit niets, zo bracht Gij alles voort:
Als Gij maar sprak Uw krachtig woord,
zo was het alles schoon, naar wens,
zelfs engelen en ook de mens.
De mens, geschapen, werd gesteld
in Edens schoon en vruchtbaar veld.
Het lichaam was uit aarde-slijk
en evenwel onsterfelijk.
Onsterfelijk, indien de zond'
niet brak met zijne God 't verbond;
maar deed hij eens een kwade beet,
terstond zo stond de dood gereed.

H.A. CÚsar Malan Bron: ZL78 Franciscus Ridderus

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.