De schepping

Voorspel + 2+2 verzen


H.A. César Malan (1787–1864)

H.A. César Malan (1787–1864)


God, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!
U bent van eeuwigheid geweest;
U schiep de wereld in de tijd,
U toont dat U almachtig zijt.
Uit niets, zo bracht U alles voort:
Als U maar sprak Uw krachtig woord,
zo was het alles schoon, naar wens,
zelfs engelen en ook de mens.
De mens, geschapen, werd gesteld
in Edens schoon en vruchtbaar veld.
Het lichaam was uit aarde-slijk
en evenwel onsterfelijk.
Onsterfelijk, indien de zond'
niet brak met zijne God 't verbond;
maar deed hij eens een kwade beet,
terstond zo stond de dood gereed.

Bron: ZL78 Franciscus Ridderus (1620-1683)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,W167Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact