Gezangboek.nl Machtig God, sterke Rots

Verzen:
Georgian Banov, Frank Hernandez
Georgian Banov, Frank Hernandez

1 Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw Naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

2 Lam van God, hoogste Heer',
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Bron: JH92,WK453 P. Katipana


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,WK94
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,WK9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,WK288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,WK442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,WK432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact