Machtig God, sterke Rots

Voorspel + 2 verzenMachtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw Naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer',
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, Die in ons woon'.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Georgian Banov, Frank Hernandez Bron: JH92,W453 P. Katipana


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact