Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

Voorspel + 2+1 verzen

Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
Heer', onze God, die aardí en hemel schiep,
zeeŽn en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?
U komt ons, Heer', in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer',
verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezusí wil in eeuwigheid!
Daarom zal, Heer', ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

F.C. Atkinson Bron: W9 Jan Visser


Over Gezangboek.nl

Contact