Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere

Voorspel + 2+1 verzen

Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de Heilige Naam,
looft al wat ademt de Heere.
Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer' die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot Zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
Lof zij de Heer' die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de Hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat Zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Lof zij de Heer' met de heerlijkste Naam van Zijn Namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

uit 1744 Bron: UM12,W452 J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.