Heilig, heilig, heilig

Voorspel + 2 verzen

Heilig, heilig, heilig,
Heere, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
een en al vuur en liefd' en majesteit.
Heilig, heilig, heilig,
Heere, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.

J.B. Dykes (1823-1876) Bron: UM4,W442 R. Heber, W. Barnard (1920-2010)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.