Heilig, heilig, heilig

Voorspel + 2 verzen


J.B. Dykes (1823-1876)

J.B. Dykes (1823-1876)


Heilig, heilig, heilig,
Heere, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in Uw luister,
een en al vuur en liefd' en majesteit.
Heilig, heilig, heilig,
Heere, God, almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die een in wezen zijt.
Holy, holy, holy! Lord God almighty!
Early in the morning our song shall rise to thee.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!
Holy, holy, holy! All the saints adore thee,
casting down their golden crowns around the glassy sea;
cherubim and seraphim falling down before thee,
which wert, and art, and evermore shalt be.
Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee,
though the eye of sinfulness thy glory may not see,
only thou art holy; there is none beside thee,
perfect in pow’r, in love, and purity.
Holy, holy, holy! Lord God almighty!
All thy works shall praise thy name, in earth, and sky, and sea.
Holy, holy, holy! Merciful and mighty!
God in three persons, blessed trinity!

Bron: TZ47, UM4,W442 R. Heber, W. Barnard (1920-2010)


Holy, holy, holy! Lord God almighty / Reginald Heber (1826) - UM5Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact