Amazing grace! how sweet the sound

Voorspel + 2+2 verzen

Amazing grace! how sweet the sound,
that saved a wretch; like me!
I once was lost, but now I'm found,
was blind, but now I see.
t Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
the hour I first believed!
The Lord hath promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
as long as life endures.
When weve been there ten thousand years,
bright shining as the sun,
Weve no less days to sing Gods praise
than when we first begun.
Gena van God, hoe loof ik U,
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien.
Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.
Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.
Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt
na deze levenstijd,
zal ik berven in Gods rijk
de eeuwge zaligheid.

Onbekend Bron: TZ10 John Newton (1725-1807)


Gena van God, hoe loof ik U / J. Newton (1725-1807), H. van 't Veld (1932) - TZ112,UM157,W484Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact