While shepherds watched their flocks by night

Voorspel 2+2 verzen

While shepherds watched their flocks by night,
all seated on the ground,
an angel of the Lord came down,
and glory shone around.
"Fear not," said he for mighty dread
had seized their troubled mind
"glad tidings of great joy I bring
to you and all mankind.
"To you, in David's town, this day
is born of David's line
a Savior, who is Christ the Lord;
and this shall be the sign:
"The heavenly Babe you there shall find
to human view displayed,
all simply wrapped in swaddling clothes
and in a manger laid."
Toen herders waakten, stil terneer,
gezeten op de grond.
Kwam plots een engel van de Heer’
Licht straalde in het rond.
Wees niet bevreesd, zo klonk zijn stem,
want ik verkondig u,
hier in de streek van Bethlehem,
een blijde boodschap nu.
In Davids stad is deze nacht
De grote Davidszoon,
Die eeuwenlang reeds werd verwacht,
Gedaald van ’s hemels troon.
Het Kind dat u daar vinden zult,
Werd juist voor u een Knecht,
In doeken werd Gods Zoon gehuld
En in een krib’ gelegd’.
Zo sprak de engel en daarna
Verschenen er steeds meer
Daar in het veld van Efratha
En zongen tot Gods eer:
‘God in de hoge zij de eer
En vrede op deez’ aard’
Voor mensen voor wie God de Heer’
Zijn Zoon niet heeft gespaard’.

George Kirbye Bron: MK34 Nahum Tate (1652-1715)


Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,W576Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact