Morning has broken

Voorspel + 3 verzen

Morning has broken
Like the first morning,
Blackbird has spoken
Like the first bird.
Praise for the singing!
Praise for the morning!
Praise for them, springing
Fresh from the Word!
Sweet the rainís new fall
Sunlit from Heaven,
Like the first dewfall
On the first grass.
Praise for the sweetness
Of the wet garden,
Sprung in completeness
Where his feet pass.
Mine is the sunlight,
Mine is the morning,
Born of the one light
Eden saw play.
Praise with elation,
Praise every morning,
Godís re-creation
Of the new day!
Als eens in Eden
werd het weer morgen,
zongen ook heden
vogels hun lied.
Dank voor dat zingen,
dank voor de morgen,
voor alle dingen
die U ons biedt.
U toont Uw trouw, Heer,
ook in de regen.
Zo viel de dauw neer
eenmaal voor 't eerst.
Dank voor het schone
dat ons de aarde
steeds weer zal tonen
waar U passeert.
Aan God behoorden
morgen en zonlicht:
vrucht van zijn woorden
eens in de hof.
Dank iedre morgen,
jubel van vreugde,
breng voor zijn zorgen
Hem steeds uw lof!

Gaelic melody Bron: UM24 E. Farjeon (1881-1965)


Als eens in Eden / E. Farjeon (1881-1965), H. van 't Veld (1932) - UM23Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact