Gezangboek.nl Wilt heden nu treden voor God, de Heere

Verzen:
A. Valerius (1575-1625)
A. Valerius (1575-1625)

1 Wilt heden nu treden voor God, de Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieve namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer!

2 Ter ere ons Heere wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog!

3 Bidt, waket en maket, dat g'in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald*!
*bewald betekent ommuurd

Bron: GZ302 Adriaan Valerius (1575-1625)


Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Uren, dagen, maanden, jaren / R. Feith (1753-1824) - TZ98,WK355,GZ292
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115
Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ304,LB416Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact