Wilt heden nu treden voor God, de Heere

Voorspel + 2+1 verzen


A. Valerius (1575-1625)

A. Valerius (1575-1625)


Wilt heden nu treden voor God, de Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieve namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer!
Ter ere ons Heere wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog!
Bidt, waket en maket, dat g'in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald*!
*bewald betekent ommuurd

Bron: G302 Adriaan Valerius (1575-1625)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact