Wilhelmus van Nassouwe

Voorspel + 2 verzen


uit Frankrijk

uit Frankrijk


Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geŽerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer',
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Bron: UM220,LB411 Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact