Gelukkig is het land

Voorspel + 2+1 verzen

Gelukkig is het land,
dat God de Heer' beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
De Hoeder Israels
die slaapt, noch sluimert ooit:
Hij helpt uit veel gekwels
Zijn volk, 't welk was verstrooid
door 't Spaanse boos gebroed,
en doet haar nog dit goed,
dat zelf, dat zelf, dat zelf
de vijand lopen moet.
Gedankt moet zijn de Heer',
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'Zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewracht*!
O Heer', o Heer', o Heer',
hoe groot is Uwe macht!
*gewracht betekent gewerkt

uit Engeland (16e eeuw) Bron: G304,LB416 Adriaan Valerius (1575-1625)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.