Gezangboek.nl Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet

Verzen:
uit Engeland
uit Engeland

1 Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet:
ik zie Uw lijden aan
en weet: Heer' wat er is geschied,
heb ik U aangedaan.

2 Uit hoge hemel kwam U neer
en zocht mij, ver van huis,
maar ik heb U verstoten, Heer',
en sloeg U aan het kruis.

3 Ik heb naar eigen wil geleefd,
de smalle weg veracht.
Ik ben 't die U verraden heeft,
die U in lijden bracht.

4 Zie hoe ik met mijn schuld hier sta:
wie redt mij, spreekt mij vrij?
Ik pleit alleen op Uw gena:
ontferm U over mij.

5 Ik zing bij 't kruis een dankbaar lied:
ik zie Uw lijden aan
en weet: Heer', wat er is geschied,
hebt U voor mij gedaan.

Bron: UM74,WK147 Arno Pötzsch, H. van 't Veld (1932)


Ik zag het nieuw Jeruzalem / A.F. Troost (1948) - UM185
Er is een land van louter licht / Isaac Watts (1674-1748),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB290,WK215Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact