Ik zag het nieuw Jeruzalem

Voorspel + 2+2 verzen

Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weerklinkt de stem,
van God en van het Lam.
Maar wat ik zag, een tempel niet,
verlicht door zon of maan;
het Lam geeft licht en ieder ziet
God zelf: de tempel staan.
De volken komen in dat licht,
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.
Daar komt niet in, wiens leven is
vol vuile taal en vloek
slechts wie door God geschreven is
ten leven in Zijn boek.
Een engel sprak: Kom mee, ik toon
u, helder als kristal,
het leven dat vanuit Gods troon
als water stromen zal.
De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht,
genezend groen dat daar ontspruit,
wwar elke vloek voor vlucht.
Al wie God dient en Hem vereert,
die ziet Zijn zonneschijn;
Zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.
Wie diende heerst nu mee met Hem,
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

uit Engeland Bron: UM185 A.F. Troost (1948)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.