Gezangboek.nl De Heer' is mijn herder

Verzen:
J.G. Bastiaans (1812-1875)
J.G. Bastiaans (1812-1875)

1 De Heer' is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2 De Heer' is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

3 De Heer' is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer', mij vertroosten
Uw stok en Uw staf!

4 De Heer' is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5 De Heer' is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.

Bron: TZ20,UM14,WK23a J.J.L. ten Kate (1819-1889)


De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104Gena van God, hoe loof ik U / J. Newton (1725-1807), H. van 't Veld (1932) - TZ112,UM157,WK484
'k Stel mijn vertrouwen (Canon) / Tineke van Pagée - UM11,WK615Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact