Gezangboek.nl Ps 61 Wil, o God, mijn bede horen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Wil, o God, mijn bede horen;
neig Uw oren
naar mijn zuchten en geween.
In veraf gelegen streken,
schier bezweken,
zoek ik heul bij U alleen.

2 Leid mij, Heer'; ik zou in 't stijgen
nederzijgen;
leid mij op een hoge rots,
wil mij tot een toevlucht wezen,
als voor dezen,
's vijands wreed geweld ten trots.

3 'k Zal in Uwe tent verkeren,
Heer' der heren,
voor Uw oog, in eeuwigheid.
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
altoos bouwen,
door Uw vleuglen overspreid.

4 Want Uw goedheid, die wij loven,
heeft van boven
mijn geloft' en bee gehoord.
Gij deedt mij tot d' erfnis komen
van de vromen,
wien de vrees Uws Naams bekoort.

5 Gij zult nieuwe dagen voegen,
vol genoegen,
bij des Konings levenstijd.
Zijner jaren tal vermeren,
in 't regeren,
door Uw gunst van ramp bevrijd.

6 Hij zal eeuwig in vermogen,
voor Uw ogen,
zitten op zijn troon, o Heer'.
Zend Uw waarheid, Uw ontferming
ter bescherming;
zend ze tot zijn wachters neer.

7 'k Zal dan door mijn blijde galmen,
door mijn psalmen,
loven Uwe Majesteit;
mijn geloften U betalen,
menigmalen
plechtig aan U toegezeid.

Bron: Psalm 61 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact