Gezangboek.nl Ps 133 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.

2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt;
z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
en op zijn bergen nedervloeit.

3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en 't leven tot in eeuwigheid.

Bron: Psalm 133 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact