Gezangboek.nl Ps 101 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen,
van 't heilig recht der strenge rechtsgedingen:
Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer',
Uw Naam ter eer.

2 'k Zal met verstand den weg betreen der vromen.
Wanneer zult Gij, mijn Bondgod, tot mij komen?
Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid
d' oprechtigheid.

3 'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet overhellen,
geen goddloos stuk mijzelf voor ogen stellen;
ik haat het doen der schendren Uwer wet,
en schuw die smet.

4 't Verkeerde hart, in wien 't mij ook moog' blijken,
zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken;
mijn gunst zal hen, die boze wegen gaan,
nooit gadeslaan.

5 'k Zal over hem, die achterklapt, mij belgen;
den lasteraar zijns vriends zal ik verdelgen;
die, trots van hart, met nijdig' ogen ziet,
verdraag ik niet.

6 Ik sla op die getrouw in 't land zijn d' ogen;
ik zal in eer hen aan mijn zij' verhogen;
en doen hem, die in 't spoor der deugd zal treen,
mijn dienst bekleen.

7 Maar elk, die snood, door listige bedrijven,
zijn voordeel zocht, zal in mijn huis niet blijven;
geen leugenaar, die waarheid stout verbant,
houdt bij mij stand.

8 Ik zal mijn wraak goddlozen ieder' morgen
gevoelen doen en 't recht zijn klem bezorgen,
om in de stad des Heeren niet te voen,
die 't kwade doen.

Bron: Psalm 101 J.E. Voet

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact