't Is middernacht en in den hof

Voorspel + 2 verzen


W.B. Bradbury (1816–1868)

W.B. Bradbury (1816–1868)


't Is middernacht en in den hof,
buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof
de Levensvorst; in Zijn gebeęn
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.
't Is middernacht, maar hoe Hij lijd',
Zijn jong'ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
een aanblik op des Meesters trouw.
't Is middernacht, maar Jezus waakt,
en 't zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat Uw wil geschied'”.
't Is middernacht, en 't vaderhart
sterkt en verstaat den Man van smart,
die 't enig lijden, dat Hij torst
ten eind doorstrijdt als levensvorst.

Bron: W148 W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)


Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact