'k Heb geloofd en daarom zing ik

Voorspel + 2 verzen


J. Zundel (1815-1882)

J. Zundel (1815-1882)


'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genā,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!
'k Heb geloofd en daarom hoger,
hoger dan Kalvarie's top,
zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op,
die in 't ware tabernakel
voor Gods aanschijn t' allen tijd
als haar hoofd voor Uw gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.
'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.
Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer' Jezus, kom! Ik wacht.

Bron: UM154,W486 Jan-Baptist Mathysen (1817-1909)


Jezus gelegd in de kribbe / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL100
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,W471Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact