Zingt, gij afgelegen landen

Voorspel + 2 verzen

Zingt, gij afgelegen landen,
zingt, gij verste volken! zingt!
Jezus reikt u zelf de handen,
volken, hoort! zijn heilstem dringt
ook in ít einde tot u door.
Al wat leeft dankí Hem daar voor.
Groot en klein uit alle oorden
zien wij komen tot die stem,
luistíren naar zijn liefdewoorden;
vrijen, slaven dienen Hem.
Dalen rijst! zinkt bergen neer;
baant de weg voor onzen Heer'!
Ziet, Hij komt, om alle volken
mild te zeegínen als hun Heer'!
Met Hem daalt er uit de wolken
overvloed van zegen neer;
zelfs in ít land van slavernij
maakt de Zoon in waarheid vrij.
Zo, zo zien wij ít Godsrijk komen,
ít komt steeds nader elken dag.
Amen, zeggen alle vromen:
kom, ja kom, o blijde dag,
dat al ít menselijk geslacht
aan de Heer' wordí toegebracht!

J.C. Bach (1642-1708) Bron: UM121,W248 Isaac Watts (1674-1748), Jan Scharp

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.