Zegen ons, Algoede

Voorspel + 2+1 verzen

Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer',
amen, God, Uw naam ter eer!

C. Gregor (1723-1801) Bron: UM199,W477 J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.