Zegen ons, Algoede

Voorspel + 2+1 verzen


C. Gregor (1723-1801)

C. Gregor (1723-1801)


Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer',
amen, God, Uw naam ter eer!

Bron: TZ114,UM199,W477 J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact