Wij gaan met haast naar Bethlehem

Verzen: 2


J.S. Bach (1685-1750)

J.S. Bach (1685-1750)


Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?
Wij staan verbaasd in Bethlehem:
is dit de Goede Herder,
de Koning die met luide stem
zou spreken: Volk, trek verder!
Trek verder uit de slavernij,
trek verder, Ik, Ik maak u vrij!
Dit lam - is dit die Herder?
O God, laat ons in Bethlehem
geen grote woorden spreken
en zeggen: Wij, wij zijn van Hem,
wanneer niet is gebleken
dat wij bereid zijn om zo klein,
zo lijdzaam als dit Lam te zijn
dat weigert zich te wreken.
Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit Lam heeft ons geopenbaard
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard
wie horen wil, die hore!

Bron: UM53 A.F. Troost (1948)


Ik kniel aan uwe kribbe neer / Paul Gerhardt (1607-1676) - G21,W125Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - W124,JH70
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
’t Was nacht in Bethl’hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,W135
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, W113
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,G22Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact