Welzalig de man, die niet wandelt

Voorspel + 1 versWelzalig de man, die niet wandelt,
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heeren wet,
zijn welgevallen vindt.
En diens wet overpeinst,
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom,
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Samuel Cohen (1870-1940) Bron: TZ106,W8 Psalm 1


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact