Vrolijk kruisdragen

Verzen: 3


Severus Gastorius

Severus Gastorius


Wat mijn God doet is welgedaan!
O, zing dit vrij, mijn harte.
Al moet ik langs de kruisweg gaan,
die kruisweg is de hemelbaan:
de hemel kent geen smarte.
Houd goede moed, het kruis is goed:
het leert u daag'lijks sterven,
meer dierbaar wordt u 's Heilands bloed.
Hoe meerder zuiv'ring van 't gemoed,
hoe minder g' af zult zwerven.
Hoe zwaarder kruis, hoe schoner kroon
en heerlijkheid na 't lijden.
Op moeilijk' arbeid 't heerlijkst loon,
van 't kruis stijgt u ten hemeltroon.
Op schreien volgt verblijden.
Welaan mijn ziel, het ga zo 't wil,
laat Vader voor u zorgen.
Wat baat u onwil en bedil*?
Uw hulp spoedt aan, ach wacht, wees stil,
haast daagt de blijde morgen!
*bedillen=bazig willen regelen

Bron: ZL55 H.F. Kohlbrugge (1803-1875)


Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,W505
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart / R.M. M’Cheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 – 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - G223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,W486
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - G186,W472
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - G194,W515
Hij die rustig en stil / John H. Sammis,Johannes de Heer - JH133
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - W303 JH460
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - W366
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,W237
De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact