Vrolijk kruisdragen

Voorspel + 2+1 verzen

Wat mijn God doet is welgedaan!
O, zing dit vrij, mijn harte.
Al moet ik langs de kruisweg gaan,
die kruisweg is de hemelbaan:
de hemel kent geen smarte.
Houd goede moed, het kruis is goed:
het leert u daag'lijks sterven,
meer dierbaar wordt u 's Heilands bloed.
Hoe meerder zuiv'ring van 't gemoed,
hoe minder g' af zult zwerven.
Hoe zwaarder kruis, hoe schoner kroon
en heerlijkheid na 't lijden.
Op moeilijk' arbeid 't heerlijkst loon,
van 't kruis stijgt u ten hemeltroon.
Op schreien volgt verblijden.
Welaan mijn ziel, het ga zo 't wil,
laat Vader voor u zorgen.
Wat baat u onwil en bedil?
Uw hulp spoedt aan, ach wacht, wees stil,
haast daagt de blijde morgen!

Severus Gastorius Bron: ZL55 H.F. Kohlbrugge

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.