Vreugde, vreugde, louter vreugde

Voorspel 2 verzen

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
U, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij Uw Naam verhogen
juichend voor Uw aangezicht
want in Christus komt U nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wilt U zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.
Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van Uw pracht;
daarmee wilt U mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
U, Heer', bent ons hoogst verlangen;
doof niet voor Uw licht ons oog.
In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, engílen, allen eren
U, de Heer' der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeŽn, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
ít werk dat van Uw vreugd getuigt.

L. von Beethoven (1770-1827) Bron: JH287 H. van Dyke (1852-1933),H. Hasper (1886-1974)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact